Франчайзинг Що Таке

Berendakov

Франчайзинг - це можливість почати власний бізнес під відомою торговою маркою.Це метод побудови мережі, при якому всі її учасники працюють під однією торговою маркою і по спільній системі. Це можливість бути самостійним підприємцем але не самотнім у труднощах. Це - перевірена бізнес-концепція.

На сьогоднішній день світова практика довела, що франчайзинг - це один з найефективних способів розвитку бізнесу.

Суть його полягає в тому, що в обмін на частину прибутку і своєї незалежності ви одержуєте досить знаний у світі товарний знак, перевірений часом метод ведення бізнесу і цілий пакет технологій та ноу-хау. Фактично, франчайзинг - це організація бізнесу, за якою компанія-власник (франчайзер) передає незалежному бізнесмену чи компанії (франчайзі) право на продаж товарів і послуг цієї компанії в обмін на зобов’язання франчайзі продавати ці товари чи послуги з дотриманням визначених якісних характеристик, із застосуванням обумовлених технологій, за розробленою схемою, у чітко встановленому місці, під визначеним товарним знаком.

Умови взаємин сторін можуть бути різними, і усі вони визначаються договором франчайзингу (в Україні - це Договір комерційної концесії), що паралельно є «керівництвом до дії» франчайзі. Ця схема є вигідною для обох сторін.

Так, для франчайзі вона відкриваються нові горизонти, дає можливість почати нову справу, успішно опробувану досі франчайзером. Франчайзі одержує право використовувати «розкручений» товарний знак, можливість одержати усі вигоди від широкої рекламної діяльності франчайзера, технології ведення бізнесу, а також доступ до кредитних ресурсів, оскільки досить часто франчайзер може виступити гарантом кредитів.

При цьому франчайзер також не залишається ображеним. Він одержує можливість розширити свій бізнес на нових ринках, наблизитися до споживача, звільняється від необхідності оперативного керування, оскільки основна відповідальність за успіх бізнесу все-таки лягає на плечі франчайзі. Крім того, він зменшує ризик загибелі власного капіталу і навіть одержує додаткові доходи за рахунок виплат франчайзі.

У будь-якому випадку всі аспекти взаємин знаходяться в руках сторін - ви завжди маєте право відстоювати свої інтереси (бажано це робити до укладення договору) і заздалегідь обумовлювати можливі нюанси ведення бізнесу.

За своїми зовнішніми ознаками франчайзинг схожий на процес створення представництв. Однак внутрішній механізм взаємин франчайзера і франчайзі дає можливість говорити про істотні розбіжності між двома цими моделями бізнесу.
По-перше, франчайзинг характеризується юридичною незалежністю франчайзі, чого не скажеш про представника (філію).
По-друге, усі взаємини франчайзі і франчайзера регулюються угодою між сторонами, що передбачає свободу волевиявлення.
По-третє, головною відмінністю франчайзинга від представництва є джерело фінансування. Якщо при створенні представництва фінансові інвестиції приходять з боку головної компанії, то у франчайзингових відносинах тягар витрат лягає на плечі франчайзі в обмін на блага, надані франчайзером (відомий товарний знак, технології, навчання персоналу, реклама і т.д.).

Для певної наочності наведемо приблизий перелік витрат франчайзі. У першу чергу, це вступний внесок (паушальний платіж), що передбачається більшістю закордонних компаній. Розмір такого внеску складає 5-10% від вартості створення однієї роздрібної точки. Після укладення договору франчайзинга франчайзі бере на себе зобов’язання періодично виплачувати частину отриманого прибутку.

Порядок, терміни її виплати і розмір обумовлюються в кожному договорі окремо. Найчастіше частина прибутку визначається у відсотках, однак бувають випадки, коли винагорода в договорі передбачається у твердих (визначених, конкретних) сумах. Це є своєрідним захистом франчайзера від неодержання прибутку.

В українців франчайзинг часто асоціюється саме з McDonald’s, хоча в нашій країні по франчайзингу ця мережа ресторанів ніколи не розвивалася І хоча це знаний гравець, гігант франчайзингового ринку, однак активних франчайзингових брендів насправді набагато більше(дивитись: каталог учасників).

Свое дело  — Частник.ru
По договору с центром занятости до истечения 3 месяцев с момента получения субсидии гражданин должен представить документы о целевом использовании средств в соответствии с утвержденным бизнес-планом. В течение года по требованию ЦЗН ..

Похожие страницы: