Правове Регулювання Франчайзингу

Технико-экономическое сравнение вариантов трассы - Курсовая работа

Назва
кафедри Керівник
роботи Номер
державної реєстрації
Назва
роботи Кафедра міжнародних відносин та інформації д.політ.н.,
проф.,
акад. УАПН
Картунов О.В. 0111U000588 Міжнародна та національна безпека: геополітичні, етнополітичні та інформаційно-комунікаційні аспекти Кафедра суспільних наук д.політ.н.,
проф.,
акад. УАПН
Картунов О.В. 0109U005027 Формування та розвиток етнополітології та етнополітичної конфліктології в світі та в Україні в інформаційну добу Кафедра економічної теорії д.е.н.,
проф.
Радіонова І.Ф. 0110U001588 Антикризовий потенціал державного регулювання економіки: світовий досвід та українська практика Кафедра міжнародної економіки д.е.н.,
проф.
Рокоча В.В. 0111U002757 Стратегічні зміни в міжнародному бізнесі в інформаційному суспільстві Кафедра психології д.психол.н.,
проф.
Сафін О.Д. 0111U002758 Психолого-акмеологічні засади професійної підготовки майбутнього фахівця у сфері менеджменту та права Кафедра обліку, аналізу та аудиту к.е.н.,
доц.
Сопко В.В. 0106U005800 Проблеми бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності Кафедра кримінально-правових дисциплін к.ю.н.,
доц.
Боровенко В.М. 0111U002756 Кримінальна відповідальність за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (стаття 228 КК України) Кафедра управління фінансово-економічною безпекою д.іст.н.,
проф.,
член-кор. НАПН України,
Сідак В.С. 0108U010772 Механізми управління економічною безпекою підприємств і організацій в умовах формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку України Кафедра менеджменту та маркетингу д.е.н.,
проф.
Петрова І.Л. 0109U008555 Стратегія формування та розвитку трудового потенціалу підприємства Кафедра комп’ютерних наук к.ф-м.н.,
доц.
Шаров О.І. 0111U002759 Алгоритмічні та програмно-апаратні системи і комплекси з елементами штучного інтелекту в забезпеченні процесів обробки та перетворення інформації в обчислювальній техніці Кафедра фінансів та банківського бізнесу к.е.н.,
доц.
Тулуш Л.Д. 0112U002571 Теоретико-методологічне обґрунтування засад фінансового регулювання конкурентоспроможності пріоритетних секторів економіки України (на прикладі ПЕК та АПК) Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики д.е.н.,
проф.
Терехов В.І. 0112U002570 Роль франчайзингу в структурно-інвестиційній та інноваційній політиці держави Кафедра теорії та історії держави і права к.ю.н.,
доц.
Ліненко М.О. 0111U007821 Проблеми застосування норм права в процесі розбудови правової, демократичної, соціально орієнтованої держави з широко розгалуженими інститутами громадянського суспільства Кафедра цивільно-правових дисциплін к.ю.н.,
доц.
Січевлюк В.А. 0111U007822 Сучасний стан інформатизації організаційно-правових форм в управлінні господарськими корпоративними інтересами та ризиками Кафедра бізнес адміністрування та управління проектами д.т.н.,
доц.
Віткін Л.М. 0110U004182 Наукові засади побудови системи технічного регулювання України в умовах членства в СОТ та інтеграції до ЄС Кафедра економіки підприємств, конкурентної політики та інноваційного розвитку д.е.н.,
проф.
Борисенко З.М. 0111U007820 Економічне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств у процесі реалізації конкурентної політики держави Кафедра бізнес адміністрування та управління проектами к.техн.н.,
доц.
Морозов В.В. 0110U000613 Розробка науково-методичних основ ефективного впровадження технологій управління проектами для розвитку підприємств та корпорацій Інститут управління природними ресурсами (м. Коломия) д.с.-г.н.,
проф.
Трускавецький Р.С. 0112U002569 Розробка системи управління землекористуванням на затоплюваних територіях (на прикладі басейну ріки Прут)

Tele2 подводит итоги 10 лет работы в Удмуртской Республике  — IzhLife.ru
Только за 2013 год компания перевела в новый формат самообслуживания 10 салонов сотовой связи, в том числе и в областных центрах Игре, Глазове, Можге и Якшур-Бодье.

Похожие страницы: